Solar flux er højenergipartikler fra solen korreleret til antallet af Sunspots (solpletter). Høj solflux kan give forringet HF-udbredelse og udfald i hele polarområdet.

K Index er et mål for omfanget af geomagnetiske polstorme forårsaget af solen på en ikke-lineær 0-9 skala.

A Index er et døgngennemsnit for geomagnetisk aktivitet baseret på K-indekset konverteret til en lineær 0-400 skala.

Conditions er en sammenfatning af HF-udbredelsesforhold: Very poor, Poor, Fair, Normal, Good eller Excellent.

Bemærk: Brug VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program) med VOAProp præsentationssoftware til at forudsige HF-udbredelse imellem to punkter.

>> VOAProp prediction software